Privaatsus

ISIKUANDMED JA NENDE KÄSITLEMINE

 

Ostja annab Scrapbooker.ee`le õiguse tema poolt e-poodi sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Scrapbooker.ee kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.